Locality ID

UTHM-st019

Year/Month

2012/9

Property

Country/region: Malaysia

Survey type: Nets

Project: UTHM-QU

Specimen/occurence ID

Cyclocheilichthys sp./spp. (not yet identified) UTHM-P00133

Cyclocheilichthys sp./spp. (not yet identified) UTHM-P00134

? Dermogenys siamensis UTHM-P00135

? Rasbora dusonensis UTHM-P00136

Hampala macrolepidota UTHM-P00137

Labiobarbus leptocheilus UTHM-P00138

? Osteochilus microcephalus UTHM-P00139

? Pangio kuhlii UTHM-P00140

...More

? Pangio anguillaris UTHM-P00141

Oxyeleotris marmorata UTHM-P00142

? Mystus singaringan UTHM-P00143

? Osteochilus microcephalus UTHM-P00144

Hampala macrolepidota UTHM-P00145

? Nemacheilus masyae UTHM-P00146

Trichopsis vittata UTHM-P00147

Barbichthys laevis UTHM-P00148-1

? Osteochilus sp./spp. (not yet identified) UTHM-P00148-2

? Osteochilus microcephalus UTHM-P00149

? Pterygoplichthys disjunctivus UTHM-P00150

Labiobarbus leptocheilus UTHM-P00151

? Lobocheilos rhabdoura UTHM-P00152

? Osteochilus vittatus UTHM-P00153

? Osteochilus microcephalus UTHM-P00154

? Osteochilus vittatus UTHM-P00155

Species...More
Associated file(s) ...More

Circle center does not necessarily imply the sampling point

Map Wheel Zoom