Cyclocheilos enoplos

ファイルタイプ

Image / jpg

ライセンスLicenseCC BY-NC-SA 4.0
ByBounthob Praxaysombath
UUID06ed29b3-f16b-4e72-8d1a-fd77b9cc65ed
標本・確認 ID

NUOL-P00570 (Cyclocheilos enoplos)

Cá cóc

ตะโกก โจก(ตัวเต็มวัย) จอก(ลูกปลา) (Jok, Jork)

ត្រី ឆ្កោក (Trey chhkok)

場所・年月

NUOL-st034

ラオス

2008/2

円の中心や範囲内が観察地・採集地とは限りません