Close More
Map Filter
~
Search MitoFish
47861 hit [Showing 47821~47850]
[1] << Back 1591 1592 1593 1594 1595 1596 Next >> [1596]
PIDfileSpecimen/occurence IDSpeciesDNA informationLocality/Year/MonthAssociated source
443More
Image / jpg

Xenentodon cancila [complex] NUOL-P00033

Cá nhái

Silver needlefish, Freshwater garfish

Todak

กระทุงเหว สบโทง

ត្រី ផ្ទោង (Trey phtoung)

NUOL-st002

Laos

2007/10

440More
Image / jpg

Xenentodon cancila [complex] NUOL-P00032

Cá nhái

Silver needlefish, Freshwater garfish

Todak

กระทุงเหว สบโทง

ត្រី ផ្ទោង (Trey phtoung)

NUOL-st002

Laos

2007/10

438More
Image / jpg

Hampala dispar NUOL-P00031

Cá ngựa nam

Sebarau

กระสูบจุด (Sood Jaum)

ປາສູດຈ້ຳ (Pa sood jam)

ត្រី ខ្មាន់ស (Trey khmann sor)

NUOL-st002

Laos

2007/10

434More
Image / jpg

Trichopsis vittata NUOL-P00030

Croaking guaramy

Cá bãi trầu

กริมควาย หมัด (Maud)

ត្រី​ ក្រឹមក្តារ (Trey kroem kda)

NUOL-st002

Laos

2007/10

432More
Image / jpg

Rasbora borapetensis NUOL-P00029

Cá lòng tong đuôi đỏ

ซิวหางแดง ซิวบระเพ็ด (Siew Haang Daeng)

ត្រី ចង្វាស្រលូងឆ្នូត (Trey changwa srawloung chhnouth)

NUOL-st002

Laos

2007/10

430More
Image / jpg

Rasbora paviana NUOL-P00028

Cá lòng tong

ซิวควาย (Siew Khang Lai)

ត្រី ចង្វាភ្នំ (Trey changwa phnom)

NUOL-st002

Laos

2007/10

428More
Image / jpg

Anabas testudineus NUOL-P00027

Climbing perch

Cá rô đồng

...... [more]

NUOL-st002

Laos

2007/10

426More
Image / jpg

Trichopodus trichopterus NUOL-P00026

Cá sặc bướm

Sepat ronggeng

Three-spotted gourami

กระดี่หม้อ กะเดิด ขี้เดิด (Ka Derd)

ត្រី កំភ្លាញស្រែ (Trey kam pheanh srai)

NUOL-st002

Laos

2007/10

424More
Image / jpg

Cirrhinus cirrhosus NUOL-P00025

Mrigal carp

นวลจันทน์เทศ พอน (Poan)

ត្រី ក្រឡង (Trey phka long)

NUOL-st002

Laos

2007/10

422More
Image / jpg

Osteochilus vittatus NUOL-P00024

Cá mè lúi

Rong

สร้อยนกเขา อีไทหางแดง (E-Thai)

ត្រី ក្រុសមេម៉ាយ (Trey kros memay)

NUOL-st002

Laos

2007/10

420More
Image / jpg

Trichopodus pectoralis NUOL-P00023

Cá sặc rằn

Snakeskin gourami

สลิด (Sa Lid)

ត្រី កន្ធ (Trey kanthor)

NUOL-st002

Laos

2007/10

417More
Image / jpg

Cyclocheilichthys apogon NUOL-P00022

Beardless barb

Cemperas

ไส้ตันตาแดง ขาวดอกงิ้วตาแดง (Daok Ngeiw)

ត្រី ស្រកាក្តាមក្រហម (Trey srawka kdamkrawhorm)

NUOL-st002

Laos

2007/10

414More
Image / jpg

Barbonymus gonionotus NUOL-P00021

Cá mè vinh

Java barb

Lampan Java

ตะเพียนขาว ปากนา (Haang Daeng, E-Jae)

ត្រី ឆ្ពឹនប្រាក់ (Trey chhpin prak)

NUOL-st002

Laos

2007/10

412More
Image / jpg

Labiobarbus leptocheilus NUOL-P00020

Cá linh rây

Kawan

ซ่า คุยลาม หลังขน

ត្រី ខ្នងវែង (Trey khnawng veng)

NUOL-st002

Laos

2007/10

410More
Image / jpg

Pao suvattii NUOL-P00019

ปักเป้าอาจารย์โชติ ปักเป้าปากยาว ปักเป้าหัวลูกศร เป้าควาย (Pao Kawi)

ត្រី កំពត

NUOL-st001

Laos

2007/10

408More
Image / jpg

Tetraodon sp./spp. (not yet identified) NUOL-P00018

(Trey kampot)

ปักเป้า

NUOL-st001

Laos

2007/10

403More
Image / jpg

Rasbora borapetensis NUOL-P00017

Cá lòng tong đuôi đỏ

ซิวหางแดง ซิวบระเพ็ด (Siew Haang Daeng)

ត្រី ចង្វាស្រលូងឆ្នូត (Trey changwa srawloung chhnouth)

NUOL-st001

Laos

2007/10

398More
Image / jpg

Cyclocheilichthys apogon NUOL-P00016

Beardless barb

Cemperas

ไส้ตันตาแดง ขาวดอกงิ้วตาแดง (Daok Ngeiw)

ត្រី ស្រកាក្តាមក្រហម (Trey srawka kdamkrawhorm)

NUOL-st001

Laos

2007/10

394More
Image / jpg

Esomus metallicus NUOL-P00015

Cá lòng tong sắt

Seluang janggut

ซิวหนวดยาว (Siew Nuad)

ត្រី ចង្វាភ្លៀងឆ្នូត (Trey changwa phlengchhnoth)

NUOL-st001

Laos

2007/10

392More
Image / jpg

Amblypharyngodon chulabhornae NUOL-P00014

Cá tráo

ซิวเจ้าฟ้า ซิวกระจก (Siew Kaew)

ត្រី ចង្វាស្រែ (Trey changwa srae)

NUOL-st001

Laos

2007/10

386More
Image / jpg

Nandus oxyrhynchus NUOL-P00013

ดุมซี เสือปรือ เสือดำ กะเบื้องเพืองหม่อ (Kha Baeung Phaeng Mor)

ត្រី ខ្លាបឹង (Trey kantrawb kla)

NUOL-st001

Laos

2007/10

381More
Image / jpg

Ompok siluroides NUOL-P00012

Cá trèn bầu

Tapah

เนื้ออ่อน ชะโอน โอน เซือม เซียม

ត្រី ក្រម៉ម (Trey kraw morm)

NUOL-st001

Laos

2007/10

379More
Image / jpg

Monopterus javanensis NUOL-P00011

Belut

Lươn đồng

Swamp eel, Ricefield eel

ไหล ไหลนา เอี่ยน (Ian)

អន្ទង់ (Antong)

NUOL-st001

Laos

2007/10

376More
Image / jpg

Pristolepis fasciata NUOL-P00010

Malayan leaffish

Patong

หมอช้างเหยียบ ก่า หมอพรต (Kha)

ត្រី កន្ត្រប់ (Trey kan trawb)

NUOL-st001

Laos

2007/10

373More
Image / jpg

Pristolepis fasciata NUOL-P00009

Malayan leaffish

Patong

หมอช้างเหยียบ ก่า หมอพรต (Kha)

ត្រី កន្ត្រប់ (Trey kan trawb)

NUOL-st001

Laos

2007/10

368More
Image / jpg

Xenentodon cancila [complex] NUOL-P00008

Cá nhái

Silver needlefish, Freshwater garfish

Todak

กระทุงเหว สบโทง

ត្រី ផ្ទោង (Trey phtoung)

NUOL-st001

Laos

2007/10

365More
Image / jpg

Channa lucius NUOL-P00007

Bujuk

Cá dầy

Forest snakehead

กระสง กะจน อีจน ค่อจะโหล่ย (E-Jaon)

ត្រី កញ្ជនជ័យ (Trey kanh chun chey)

NUOL-st001

Laos

2007/10

362More
Image / jpg

Channa striata NUOL-P00006

Cá lóc đen

Haruan

ช่อน ค่อ (Khor)

តរី រ៉ស់ (Trey phtouk/rors)

NUOL-st001

Laos

2007/10

359More
Image / jpg

Notopterus notopterus NUOL-P00005

Bronze featherback

Cá thát lát

สลาด สลาก ตองนา (Tong)

ត្រី ស្លាត (Trey slat)

NUOL-st001

Laos

2007/10

357More
Image / jpg

Parambassis siamensis NUOL-P00004

Cermin, Serinding

Cá sơn xiêm

Glass fish

แป้นแก้ว คับของ (Kub Khong)

ត្រី កញ្ចាញ់ច្រាស់តូច (Trey kanhchanhchras touch)

NUOL-st001

Laos

2007/10

PIDfileSpecimen/occurence IDSpeciesDNA informationLocality/Year/MonthAssociated source
[1] << Back 1591 1592 1593 1594 1595 1596 Next >> [1596]