Specimen/data list of Boleophthalmus boddarti [32 specimens]
Specimen/Data IDImages <<SpeciesTaxonDNANCountryLocationHabitatSample dateComment
NEFKU-P02288
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
6Thai
Samutprakan (สมุทรปราการ), Mueang (เมือง), Bang Pu (บางปู)
2008.2.29
NEFKU-P02273Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Thai
Samutprakan (สมุทรปราการ), Mueang (เมือง), Bang Pu (บางปู)
2008.2.29
NEFKU-P02222
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
7Thai
Samutprakan (สมุทรปราการ), Prasamutjadee (พระสมุทรเจดีย์), Pak Klong (ปากคลอง)
2008.2.15
NEFKU-P02221Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Thai
Samutprakan (สมุทรปราการ), Prasamutjadee (พระสมุทรเจดีย์), Pak Klong (ปากคลอง)
2008.2.15
NEFKU-P00683Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Thai
Samutsakohn (สมุทรสาคร), Mueang (เมือง), Bang Ya Prak (บางหญ้าแพรก)
2009.9.6
NEFKU-P00669
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
16Thai
Samutsakohn (สมุทรสาคร), Mueang (เมือง), Bang Ya Prak (บางหญ้าแพรก)
2009.9.6
CTU-P03882
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Tra Vinh, Tieu Can, Long Thoi
Hau river2010.5.30
CTU-P03374
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
7Vietnam
Ca Mau, U Minh, Khanh Hoi
Khanh Hoi estuary, muddy bottom2010.3.5
CTU-P03373
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
12Vietnam
Ca Mau, U Minh, Khanh Hoi
Khanh Hoi estuary, muddy bottom2010.3.5
CTU-P03372
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Ca Mau, U Minh, Khanh Hoi
Khanh Hoi estuary, muddy bottom2010.3.5
CTU-P03352
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
8Vietnam
Ca Mau, U Minh, Khanh Hoi
Khanh Hoi estuary, muddy bottom2010.3.5
CTU-P03146
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
3Vietnam
Ca Mau, Dam Doi, Tan Trung
Bay Hap river, large river with muddy bottom and many palm in the bank2010.3.2
CTU-P03145
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Ca Mau, Dam Doi, Tan Trung
Bay Hap river, large river with muddy bottom and many palm in the bank2010.3.2
CTU-P03144
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Ca Mau, Dam Doi, Tan Trung
Bay Hap river, large river with muddy bottom and many palm in the bank2010.3.2
CTU-P02507
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Soc Trang, Vinh Chau, Tra Nien Village, Khanh Hoa Commune
My Thanh River, slow-flowing turbid river with mud bottom2009.8.1
CTU-P02453
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
2Vietnam
Soc Trang, Cu Lao Dung
branch of Hau River, mangrove coast of large river with turbid water and soft mud bottom2009.7.31
CTU-P02213Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Tra Vinh, Duyen Hai, Xa Dong Hai, Ap Dinh An
, brackish-water creek and swamps with soft mud bottom2009.4.3
CTU-P02212Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Tra Vinh, Duyen Hai, Xa Dong Hai, Ap Dinh An
, brackish-water creek and swamps with soft mud bottom2009.4.3
CTU-P02138Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Tra Vinh, Duyen Hai, Xa Dan Thanh, Ap Con Ong
, brackish-water canal and swamps with soft mud bottom2009.4.2
CTU-P02134Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Tra Vinh, Duyen Hai, Xa Dan Thanh, Ap Con Ong
, brackish-water canal and swamps with soft mud bottom2009.4.2
CTU-P02132Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Tra Vinh, Duyen Hai, Xa Dan Thanh, Ap Con Ong
, brackish-water canal and swamps with soft mud bottom2009.4.2
CTU-P02131
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
6Vietnam
Tra Vinh, Duyen Hai, Xa Dan Thanh, Ap Con Ong
, brackish-water canal and swamps with soft mud bottom2009.4.2
CTU-P01697Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Ben Tre, Ba Tri, river
river2009.2.10
CTU-P01666Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Ben Tre, Ba Tri, river
river2009.2.10
CTU-P01665Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Ben Tre, Ba Tri, river
river2009.2.10
CTU-P01583
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1VietnamSo Trang, Tran De, Hau River . .
CTU-P01479
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam . .
CTU-P01426
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam . .
CTU-P01425
Image not of actual specimen
Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam . .
CTU-P01368Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Soc Trang, Long Phu
mouth of Hau Giang River, mangrove area with soft mud bottom2008.8.8
CTU-P01198Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Tra Vinh, Cau Ngang, Hiep Thanh
Co Chien River, small local harbor with turbid brackish water and soft mud bottom2008.8.5
CTU-P01197Boleophthalmus boddartiGobiiformes
Gobiidae
Boleophthalmus
1Vietnam
Tra Vinh, Cau Ngang, Hiep Thanh
Co Chien River, small local harbor with turbid brackish water and soft mud bottom2008.8.5